Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rejestr zmian w serwisie BIP UWM

Nazwa strony opis zmian? wprowadzi? data zmiany
Terminy posiedze? Senatu Terminy posiedze? Senatu Pawe? Harajda 2008-04-21
Protoko?y z posiedze? Senatu Protoko?y z posiedze? Senatu Pawe? Harajda 2008-01-14
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 Pawe? Harajda 2008-01-14
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Pawe? Harajda 2008-01-14
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 Pawe? Harajda 2008-01-14
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Pawe? Harajda 2008-01-14
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Pawe? Harajda 2008-01-14
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki PROREKTOR ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. Andrzej Koncicki Pawe? Harajda 2008-01-14
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. kadr prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Pawe? Harajda 2008-01-14
Statut Uczelni Pawe? Harajda 2008-01-14
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-10-17
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-10-17
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-10-17
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-10-17
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-10-10
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-10-10
Regulamin pomocy materialnej Regulamin pomocy materialnej Pawe? Harajda 2007-10-10
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-10-08
Uchwa?y 2007 Pawe? Harajda 2007-09-28
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-09-28
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-09-28
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-09-28
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-09-28
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-09-28
Uchwa?y 2007 Pawe? Harajda 2007-09-26
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Pawe? Harajda 2007-09-21
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Pawe? Harajda 2007-09-21
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Pawe? Harajda 2007-09-21
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Pawe? Harajda 2007-09-21
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Pawe? Harajda 2007-09-21
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Pawe? Harajda 2007-09-21
Uchwa?y 2007 Pawe? Harajda 2007-09-14
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-09-14
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-09-14
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-09-14
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Pawe? Harajda 2007-09-14
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Pawe? Harajda 2007-09-14
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej Pawe? Harajda 2007-09-12
Regulamin udzielania zamówie? publicznych Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-09-11
Dzia? Obs?ugi Technicznej Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-09-06
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-30
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-30
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-30
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-30
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-30
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-30
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-30
Test Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-08-30
Test Test Pawe? Harajda 2007-08-30
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-30
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-30
33 Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-08-28
33 33 Pawe? Harajda 2007-08-28
Wydawnictwo Uniwersytetu Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-08-28
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-28
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Pawe? Harajda 2007-08-28
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami Pawe? Harajda 2007-08-16
Archiwum Archiwum Pawe? Harajda 2007-08-16
Dzia? Gospodarki Nierychomo?ciami Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-08-16
Studia na odleg?o?? Studia na odleg?o?? Pawe? Harajda 2007-08-16
Rzecznik patentowy Rzecznik Patentowy Pawe? Harajda 2007-08-09
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych Biuro Kadr i Spraw Socjalnych Pawe? Harajda 2007-08-09
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci Regulamin pomocy materialnej - dotoranci Pawe? Harajda 2007-08-09
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-08-09
Uchwa?y 2007 Pawe? Harajda 2007-08-09
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-08-09
Uchwa?y 2007 Pawe? Harajda 2007-08-09
test Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-08-09
Administracja Beta Dodano nowy dzia? Pawe? Harajda 2007-08-09
Administracja Beta Dodano nowy dzia? Pawe? Harajda 2007-08-09
Administracja Beta Usuni?to dzia? Pawe? Harajda 2007-08-09
Og?oszenia2 Poprawiono dzia? Pawe? Harajda 2007-08-09
Administracja_stara Poprawiono dzia? Pawe? Harajda 2007-08-09
Administracja Poprawiono dzia? Pawe? Harajda 2007-08-09
Og?oszenia Dodano nowy dzia? Pawe? Harajda 2007-08-09
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Pawe? Harajda 2007-08-06
Archiwum Archiwum Pawe? Harajda 2007-08-03
Archiwum Archiwum Pawe? Harajda 2007-08-03
Archiwum Archiwum Pawe? Harajda 2007-08-02
Pomoc do BIP UWM Pomoc do BIP UWM Pawe? Harajda 2007-08-02
Pomoc do BIP UWM Pomoc do BIP UWM Pawe? Harajda 2007-08-02
Pomoc do BIP UWM Pomoc do BIP UWM Pawe? Harajda 2007-08-02
Regulamin Rady Archiwalnej Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-08-02
Archiwum Archiwum Pawe? Harajda 2007-08-02
Pomoc do BIP UWM Pomoc do BIP UWM Pawe? Harajda 2007-08-02
Akademickie Centrum Mediów i Promocji Akademickie Centrum Mediów i Promocji Pawe? Harajda 2007-08-01
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-07-31
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-07-31
Regulamin organizacyjny archiwum Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-07-31
Regulamin organizacyjny archiwum Regulamin organizacyjny archiwum Pawe? Harajda 2007-07-31
Archiwum Archiwum Pawe? Harajda 2007-07-31
Regulamin organizacyjny archiwum Regulamin organizacyjny archiwum Pawe? Harajda 2007-07-31
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-07-31
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-07-31
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-07-31
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-07-31
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Pawe? Harajda 2007-07-31
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców Pawe? Harajda 2007-07-31
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Pawe? Harajda 2007-07-30
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-07-30
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-07-30
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni Pawe? Harajda 2007-07-23
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej Pawe? Harajda 2007-07-18
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-07-18
Regulamin funkcjonowanie Muzeum Uniwersyteckiego Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-07-18
Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych Pawe? Harajda 2007-07-18
Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpo?arowej Pawe? Harajda 2007-07-17
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni Pawe? Harajda 2007-07-17
Dzia? Telekomunikacji Pawe? Harajda 2007-07-16
Dzia? Telekomunikacji Pawe? Harajda 2007-07-16
Uchwa?y 2007 Pawe? Harajda 2007-07-16
Uchwa?y 2007 Pawe? Harajda 2007-07-16
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-07-16
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-07-16
Organizacja roku akademickiego 2007/2008 Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-07-16
Organizacja roku akademickiego 2007/2008 Organizacja roku akademickiego 2007/2008 Pawe? Harajda 2007-07-16
Kwestura Kwestura Pawe? Harajda 2007-07-13
Sekcja Inwentaryzacji Sekcja Inwentaryzacji Pawe? Harajda 2007-07-13
Dzia? Telekomunikacji Dzia? Telekomunikacji Pawe? Harajda 2007-07-12
Rzecznik patentowy Rzecznik Patentowy Pawe? Harajda 2007-07-12
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Pawe? Harajda 2007-07-12
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Pawe? Harajda 2007-07-12
Pomoc do BIP UWM Pomoc do BIP UWM Pawe? Harajda 2007-07-12
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia Pawe? Harajda 2007-07-12
Centrum Informatyczne Centrum Informatyczne Pawe? Harajda 2007-07-12
Dzia? Informatyzacji Administracji Dzia? Informatyzacji Administracji Pawe? Harajda 2007-07-12
Pomoc do BIP UWM Pomoc do NIP UWM Pawe? Harajda 2007-07-11
Pomoc do BIP UWM Pomoc do NIP UWM Pawe? Harajda 2007-07-11
Pomoc do BIP UWM Pomoc do NIP UWM Pawe? Harajda 2007-07-11
Pomoc do BIP UWM Pomoc do NIP UWM Pawe? Harajda 2007-07-11
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Pawe? Harajda 2007-07-10
Biuro Rektora Biuro Rektora Pawe? Harajda 2007-07-10
Biuro Rektora Biuro Rektora Pawe? Harajda 2007-07-10
Uchwa?y 2007 Pawe? Harajda 2007-07-10
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-07-10
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Pawe? Harajda 2007-07-10
O?rodek Kultury Studenckiej O?rodek Kultury Studenckiej Pawe? Harajda 2007-07-10
O?rodek Kultury Studenckiej O?rodek Kultury Studenckiej Pawe? Harajda 2007-07-10
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pawe? Harajda 2007-07-10
Pomoc do BIP UWM Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-07-10
Pomoc do BIP UWM Pomoc do NIP UWM Pawe? Harajda 2007-07-10
Pomoc do BIP UWM Pomoc do NIP UWM Pawe? Harajda 2007-07-10
Archiwum Archiwum Pawe? Harajda 2007-07-04
Kierownictwo Administracji Informacja o administracji UWM Pawe? Harajda 2007-07-04
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich Pawe? Harajda 2007-07-02
Dzia? Telekomunikacji Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-06-29
Centrum Obs?ugi Technicznej Centrum Obs?ugi Technicznej Pawe? Harajda 2007-06-29
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu Dzia? Zaopatrzenia i Transportu Pawe? Harajda 2007-06-29
Biuro Rzecznika Prasowego Biuro Rzecznika Prasowego Pawe? Harajda 2007-06-27
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? Biuro Wspó?pracy z Zagranic? Pawe? Harajda 2007-06-27
Dzia? BHP Dzia? BHP Pawe? Harajda 2007-06-27
Dzia? BHP Dzia? BHP Pawe? Harajda 2007-06-27
Podstawowe informacje o rekrutacji Pawe? Harajda 2007-06-26
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Pawe? Harajda 2007-06-25
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Pawe? Harajda 2007-06-25
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu Dzia? Zaopatrzenia i Transportu Pawe? Harajda 2007-06-25
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu Dzia? Zaopatrzenia i Transportu Pawe? Harajda 2007-06-25
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-21
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-21
Redakcja Pawe? Harajda 2007-06-21
Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni Pawe? Harajda 2007-06-21
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI Pawe? Harajda 2007-06-21
Schemat Organizacyjny Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-06-21
Schemat Organizacyjny Schemat Organizacyjny Pawe? Harajda 2007-06-21
Schemat Organizacyjny Schemat Organizacyjny Pawe? Harajda 2007-06-21
Schemat Organizacyjny Schemat Organizacyjny Pawe? Harajda 2007-06-21
Schemat Organizacyjny Schemat Organizacyjny Pawe? Harajda 2007-06-21
Schemat Organizacyjny Schemat Organizacyjny Pawe? Harajda 2007-06-21
Schemat Organizacyjny Schemat Organizacyjny Pawe? Harajda 2007-06-21
Schemat Organizacyjny Schemat Organizacyjny Pawe? Harajda 2007-06-21
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-20
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-20
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI Pawe? Harajda 2007-06-20
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-19
Zarz?dzenia rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-19
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-19
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-19
Statut Uczelni 2 Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-06-19
Statut UWM 2 Poprawiono dzia? Pawe? Harajda 2007-06-19
Statut UWM Poprawiono dzia? Pawe? Harajda 2007-06-19
Statut Uczelni Pawe? Harajda 2007-06-19
Statut Uczelni Pawe? Harajda 2007-06-19
Statut Uczelni Pawe? Harajda 2007-06-19
Regulamin BIP UWM Dodano now? stron? Pawe? Harajda 2007-06-19
Regulamin BIP UWM Regulamin BIP UWM Pawe? Harajda 2007-06-19
Regulamin BIP UWM Regulamin BIP UWM Pawe? Harajda 2007-06-19
Akademickie Centrum Mediów i Promocji Akademickie Centrum Mediów i Promocji Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Biologii Wydzia? Biologii Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Matematyki i Informatyki Wydzia? Matematyki i Informatyki Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Nauk Technicznych Nauk Technicznych Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Nauk Technicznych Nauk Technicznych Pawe? Harajda 2007-06-19
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Pawe? Harajda 2007-06-19
Statut Uczelni Statut Uczelni Pawe? Harajda 2007-06-18
Statut Uczelni Statut Uczelni Pawe? Harajda 2007-06-18
Pawe? Harajda 2007-06-18
Pawe? Harajda 2007-06-18
Statut Uczelni Statut Uczelni Pawe? Harajda 2007-06-18
Pawe? Harajda 2007-06-18
Pawe? Harajda 2007-06-18
Pawe? Harajda 2007-06-18
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-13
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-13
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-13
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-13
Decyzje Rektora 2007 Pawe? Harajda 2007-06-13
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-29
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-29
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-29
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-22
Decyzje Rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-22
Sprawozdanie finansowe 2006 Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-05-18
Sprawozdanie finansowe 2006 Kamil Strzelecki 2007-05-18
Uchwa?a 2007 Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-05-18
Uchwa?a 165/2007 Kamil Strzelecki 2007-05-18
Sprawozdanie finansowe 2006 Kamil Strzelecki 2007-05-18
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Kamil Strzelecki 2007-05-18
Zamówienia publiczne zamówienia publiczne Kamil Strzelecki 2007-05-16
Zamówienia publiczne zamówienia publiczne Kamil Strzelecki 2007-05-16
Uchwa?y 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-15
Uchwa?y 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-15
Regulamin studiów doktoranckich Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-05-15
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Kamil Strzelecki 2007-05-11
Statut Uczelni Statut Uczelni Kamil Strzelecki 2007-05-11
Uchwa?y 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-11
Uchwa?y 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-09
Uchwa?y 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-09
Uchwa?y 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-09
O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-05-07
Uchwa?y 2007 Kamil Strzelecki 2007-05-07
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN Kamil Strzelecki 2007-04-26
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN Kamil Strzelecki 2007-04-26
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut Kamil Strzelecki 2007-04-26
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-04-26
Regionalne Centrum Informatyczne Regionalne Centrum Informatyczne Kamil Strzelecki 2007-04-26
Organizacje, stowarzyszenia, inne Dodano nowy dzia? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy „Solidarno??” UWM Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Organizacje, stowarzyszenia, inne Poprawiono dzia? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego w UWM Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Zwi?zek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Fundacja im. M. Oczapowskiego Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
„?AK” Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Spo?eczna Inspekcja Pracy Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego Kamil Strzelecki 2007-04-20
Niepubliczny Akademicki Zak?ad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Klub Sportowy AZS UWM Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM” Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Stowarzyszenie Absolwentów Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Stowarzyszenie Absolwentów Kamil Strzelecki 2007-04-20
„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o. Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Pozorty” Spó?ka z o.o. Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Placówki us?ugowo-handlowe Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Przysta? Kortowska Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-20
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Kamil Strzelecki 2007-04-19
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Kamil Strzelecki 2007-04-19
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach Kamil Strzelecki 2007-04-19
Regionalne Centrum Informatyczne Regionalne Centrum Informatyczne Kamil Strzelecki 2007-04-19
Uchwa?y 2007 Kamil Strzelecki 2007-04-13
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-04-13
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Kamil Strzelecki 2007-04-13
Rzecznik patentowy Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-03
Rzecznik patentowy Kamil Strzelecki 2007-04-03
Og?oszenia Dodano nowy dzia? Kamil Strzelecki 2007-04-03
Sprzedarz analizatora Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-03
Sprzeda? analizatora Kamil Strzelecki 2007-04-03
Sprzeda? analizatora Kamil Strzelecki 2007-04-03
Sprzeda? analizatora Kamil Strzelecki 2007-04-03
Bezp?atne szkolenia dla niepe?nosprawnych Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-04-03
Decyzje Rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-03-29
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-03-20
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Kamil Strzelecki 2007-03-20
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Kamil Strzelecki 2007-03-20
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-03-19
Decyzje Rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-03-13
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-03-13
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci Kamil Strzelecki 2007-03-13
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci Kamil Strzelecki 2007-03-13
Dziekanat Wydzia?u Nauk o ?ywno?ci Kamil Strzelecki 2007-03-13
Zespó? Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami Zespó? Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami Kamil Strzelecki 2007-03-09
Kwestura Kwestura Kamil Strzelecki 2007-03-09
Centrum Obs?ugi Technicznej Centrum Obs?ugi Technicznej Kamil Strzelecki 2007-03-09
Sekcja Inwentaryzacji Sekcja Inwentaryzacji Kamil Strzelecki 2007-03-09
Zak?ad Poligrafii Zak?ad Poligrafii Kamil Strzelecki 2007-03-09
Kierownictwo Administracji Informacja o administracji UWM Kamil Strzelecki 2007-03-09
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Kamil Strzelecki 2007-03-09
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-03-09
Uchwa?y 2007 Kamil Strzelecki 2007-03-01
Podstawowe informacje o rekrutacji Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-03-01
Podstawowe informacje o rekrutacji Kamil Strzelecki 2007-03-01
Podstawowe informacje o rekrutacji Kamil Strzelecki 2007-03-01
Dokumenty Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-03-01
Dokumenty Kamil Strzelecki 2007-03-01
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Kamil Strzelecki 2007-03-01
Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich Kamil Strzelecki 2007-03-01
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? Biuro Wspó?pracy z Zagranic? Kamil Strzelecki 2007-03-01
Decyzje Rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-02-26
Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni Kamil Strzelecki 2007-02-26
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych Biuro Kadr i Spraw Socjalnych Kamil Strzelecki 2007-02-26
Audyt Wewn?trzny Kamil Strzelecki 2007-02-26
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Kamil Strzelecki 2007-02-26
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki PROREKTOR ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. Andrzej Koncicki Kamil Strzelecki 2007-02-26
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. kadr prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Kamil Strzelecki 2007-02-26
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski Kamil Strzelecki 2007-02-26
Uchwa?y 2007 Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-02-16
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) Zarz?dzenia Rektora 2006 Kamil Strzelecki 2007-02-16
Dzia? Planowania i Organizacji Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-02-15
Statut Uczelni Statut Uczelni Kamil Strzelecki 2007-02-15
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-02-14
Pozosta?e komisje Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-02-14
Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-02-09
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) Zarz?dzenia Rektora 2006 Kamil Strzelecki 2007-02-09
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) Zarz?dzenia Rektora 2006 Kamil Strzelecki 2007-02-09
Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-02-09
Dzia? Sieci Teleinformatycznych Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-02-08
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Kamil Strzelecki 2007-02-08
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-02-06
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Kamil Strzelecki 2007-02-06
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-02-01
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Kamil Strzelecki 2007-02-01
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Kamil Strzelecki 2007-02-01
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-02-01
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-31
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Kamil Strzelecki 2007-01-31
Wydzia? Biologii Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Biologii Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Biologii Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Humanistyczny Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Humanistyczny Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Nauk Technicznych Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Nauk Technicznych Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Nauk Technicznych Kamil Strzelecki 2007-01-30
Wydzia? Nauk Technicznych Kamil Strzelecki 2007-01-30
Decyzje Rektora 2007 Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-29
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 Kamil Strzelecki 2007-01-29
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-29
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Kamil Strzelecki 2007-01-29
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-29
Wydzia? Nauk Technicznych Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-22
Wydzia? Nauk Technicznych Kamil Strzelecki 2007-01-22
Wydzia? Nauk Technicznych Kamil Strzelecki 2007-01-22
Wydzia? Nauk Technicznych Kamil Strzelecki 2007-01-22
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-18
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-18
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-18
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Kamil Strzelecki 2007-01-17
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Kamil Strzelecki 2007-01-17
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Kamil Strzelecki 2007-01-17
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM Kamil Strzelecki 2007-01-17
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki PROREKTOR ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. Andrzej Koncicki Kamil Strzelecki 2007-01-17
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. kadr prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Kamil Strzelecki 2007-01-17
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. kadr prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Kamil Strzelecki 2007-01-17
Kamil Strzelecki 2007-01-17
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-17
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski Kamil Strzelecki 2007-01-17
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski Kamil Strzelecki 2007-01-17
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski Kamil Strzelecki 2007-01-17
prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski Kamil Strzelecki 2007-01-17
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha Kanclerz dr in?. Aleksander Socha Kamil Strzelecki 2007-01-17
Redakcja Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-15
Zarz?dzenia rektora Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-15
Zarz?dzenia rektora 2007 Kamil Strzelecki 2007-01-15
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Kamil Strzelecki 2007-01-11
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Kamil Strzelecki 2007-01-11
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Kamil Strzelecki 2007-01-11
Organizacja roku akademickiego Dodano nowy dzia? Kamil Strzelecki 2007-01-10
organizacja roku akademickiego 2006/2007 Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-10
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-10
Wydzia? Teologii Dodano now? stron? Kamil Strzelecki 2007-01-09
Wydzia? Teologii Kamil Strzelecki 2007-01-09
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) Zarz?dzenia Rektora 2006 Kamil Strzelecki 2007-01-08
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Kamil Strzelecki 2007-01-08
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-05
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-05
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-05
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-05
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-05
Studia podyplomowe Studia podyplomowe Kamil Strzelecki 2007-01-05
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 Kamil Strzelecki 2007-01-04
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 Kamil Strzelecki 2007-01-04
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-04
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-04
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Kamil Strzelecki 2007-01-04
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Kamil Strzelecki 2007-01-02
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Kamil Strzelecki 2007-01-02
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Kamil Strzelecki 2007-01-02
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Kamil Strzelecki 2007-01-02
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) Zarz?dzenia Rektora 2006 Kamil Strzelecki 2007-01-02
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2006/2007 Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-12-28
Terminy posiedze? Senatu UW w roku akademickim 2007/2008 Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-12-28
Protoko?y z posiedze? Senatu Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-12-28
Protoko?y z posiedze? Senatu 2006 Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-12-28
Protoko?y z posiedze? Senatu 2007 Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-12-28
Terminy posiedze? Senatu Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-12-28
Terminy posiedze? Senatu Terminy posiedze? Senatu Daniel ?ukowski 2006-12-28
Protoko?y z posiedze? Senatu Protoko?y z posiedze? Senatu Daniel ?ukowski 2006-12-28
Sprawozdania roczne Rektora UWM Dodano nowy dzia? Daniel ?ukowski 2006-12-28
Sprawozdania roczne Rektora UWM Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-12-28
Sprawozdania roczne Rektora UWM Sprawozdania roczne Rektora UWM Daniel ?ukowski 2006-12-28
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) Zarz?dzenia Rektora 2006 Daniel ?ukowski 2006-12-21
Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni Biuro Rzecznika Prasowego Uczelni Daniel ?ukowski 2006-12-21
Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-12-21
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Daniel ?ukowski 2006-12-21
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Regulamin pracy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Daniel ?ukowski 2006-12-21
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Daniel ?ukowski 2006-12-21
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Daniel ?ukowski 2006-12-21
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Daniel ?ukowski 2006-12-21
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Daniel ?ukowski 2006-12-21
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Daniel ?ukowski 2006-12-21
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych Zespó? ds. Zamówie? Publicznych Daniel ?ukowski 2006-12-21
Regulamin pomocy materialnej Regulamin pomocy materialnej Daniel ?ukowski 2006-12-21
Prowadzone rejestry i ewidencje Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-12-21
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada Maciej Orzechowski 2006-12-21
Biuro Rektora Biuro Rektora Maciej Orzechowski 2006-12-20
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-12-20
Zespó? ds. Zamówie? Publicznych Zespó? ds. Zamówie? Publicznych Maciej Orzechowski 2006-12-20
Zamówienia publiczne zamówienia publiczne Maciej Orzechowski 2006-12-20
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-12-20
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2006-12-15
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Maciej Orzechowski 2006-12-15
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki PROREKTOR ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. Andrzej Koncicki Maciej Orzechowski 2006-12-15
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. kadr prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Maciej Orzechowski 2006-12-15
PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski Maciej Orzechowski 2006-12-15
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM Maciej Orzechowski 2006-12-15
Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-12-11
Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 pa?dziernika Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-12-11
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) Zarz?dzenia Rektora 2006 Daniel ?ukowski 2006-12-11
STANOWISKA I WNIOSKI SENATU Dodano nowy dzia? zzz.uwm.edu.pl 2006-12-10
Biuro Rektora Biuro Rektora zzz.uwm.edu.pl 2006-12-09
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach zzz.uwm.edu.pl 2006-12-09
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych Biuro Kadr i Spraw Socjalnych Daniel ?ukowski 2006-12-07
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-12-07
Biblioteka G?ówna Biblioteka G?ówna Daniel ?ukowski 2006-12-07
Akademickie Centrum Mediów i Promocji Akademickie Centrum Mediów i Promocji Daniel ?ukowski 2006-12-07
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Daniel ?ukowski 2006-12-07
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Daniel ?ukowski 2006-12-07
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Daniel ?ukowski 2006-12-07
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Daniel ?ukowski 2006-12-07
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Daniel ?ukowski 2006-12-07
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-12-04
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-12-04
Struktura w?asno?ciowa maj?tek Maciej Orzechowski 2006-12-04
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-12-04
Studia stacjonarne Studia stacjonarne Maciej Orzechowski 2006-12-04
Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne Maciej Orzechowski 2006-12-04
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Daniel ?ukowski 2006-11-29
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Daniel ?ukowski 2006-11-29
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Daniel ?ukowski 2006-11-29
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-11-29
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-11-29
Zarz?dzenia Rektora 2006 (30+) Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-11-29
Zarz?dzenia Rektora 2006 (1-29) Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-11-29
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Maciej Orzechowski 2006-11-29
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Maciej Orzechowski 2006-11-29
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Maciej Orzechowski 2006-11-23
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Maciej Orzechowski 2006-11-20
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Maciej Orzechowski 2006-11-20
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Maciej Orzechowski 2006-11-20
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Maciej Orzechowski 2006-11-20
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Maciej Orzechowski 2006-11-20
Kody finansowe jednostek organizacyjnych Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-11-17
Kody finansowe jednostek organizacyjnych Kody finansowe jednostek organizacyjnych Daniel ?ukowski 2006-11-17
Kody finansowe jednostek organizacyjnych Kody finansowe jednostek Daniel ?ukowski 2006-11-17
Kody finansowe jednostek organizacyjnych Kody finansowe jednostek organizacyjnych Daniel ?ukowski 2006-11-17
Kody finansowe jednostek organizacyjnych Kody finansowe jednostek organizacyjnych Daniel ?ukowski 2006-11-17
Kody finansowe kierunków studiów Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-11-17
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-11-17
Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych Daniel ?ukowski 2006-11-17
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-11-16
Studia stacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-11-16
Studia stacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-11-16
Studia stacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-11-16
Studia niestacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-11-16
Studia stacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-11-16
Studia stacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-11-16
Studia niestacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-11-16
Regulamin pomocy materialnej - dotoranci Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-11-16
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Maciej Orzechowski 2006-11-15
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Zespó? ds. ppo?. Zespó? ds. ppo?. atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Centrum Studiów Ba?tyckich Centrum Studiów Ba?tyckich atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Dzia? BHP Dzia? BHP atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Archiwum Archiwum atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Wydzia? Biologii atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Wydzia? Biologii atena.uwm.edu.pl 2006-11-12
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Daniel ?ukowski 2006-11-08
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Daniel ?ukowski 2006-11-08
Zespó? ds. ppo?. Zespó? ds. ppo?. Daniel ?ukowski 2006-11-08
Centrum Studiów Ba?tyckich Centrum Studiów Ba?tyckich Daniel ?ukowski 2006-11-08
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-11-07
XII Liceum Akademickie XII Liceum Akademickie Maciej Orzechowski 2006-11-07
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-11-07
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-11-07
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI Daniel ?ukowski 2006-11-03
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI Daniel ?ukowski 2006-11-03
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Daniel ?ukowski 2006-11-03
O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN Daniel ?ukowski 2006-10-31
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-10-31
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Daniel ?ukowski 2006-10-31
Decyzje Rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Daniel ?ukowski 2006-10-31
Regionalne Centrum Informatyczne Regionalne Centrum Informatyczne Daniel ?ukowski 2006-10-31
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Daniel ?ukowski 2006-10-31
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Daniel ?ukowski 2006-10-31
Wydzia? Teologii Wydzia? Teologii atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
Studia stacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
Studia stacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
Studia niestacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
O?rodek Kultury Studenckiej O?rodek Kultury Studenckiej atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
O?rodek Kultury Studenckiej O?rodek Kultury Studenckiej atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
Studium J?zyków Obcych Studium J?zyków Obcych atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
Wydzia? Matematyki i Informatyki Wydzia? Matematyki i Informatyki atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
Wydzia? Matematyki i Informatyki Wydzia? Matematyki i Informatyki atena.uwm.edu.pl 2006-10-31
Wydzia? Nauk Technicznych Nauk Technicznych Maciej Orzechowski 2006-10-25
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Maciej Orzechowski 2006-10-24
Decyzje rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-10-24
Decyzje rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-10-24
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Maciej Orzechowski 2006-10-24
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Maciej Orzechowski 2006-10-24
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Maciej Orzechowski 2006-10-24
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Maciej Orzechowski 2006-10-24
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Maciej Orzechowski 2006-10-24
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Maciej Orzechowski 2006-10-24
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-10-20
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-10-20
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-10-20
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Maciej Orzechowski 2006-10-20
Decyzje rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-10-20
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Maciej Orzechowski 2006-10-16
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Daniel ?ukowski 2006-10-16
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-10-12
Akty prawne Nr 4/2005 Zbiór aktów prawnych 4/2005 Maciej Orzechowski 2006-10-11
REGULAMIN STUDIÓW REGULAMIN STUDIÓW Maciej Orzechowski 2006-10-11
Akty prawne Nr 4/2005 Zbiór aktów prawnych 4/2005 Maciej Orzechowski 2006-10-10
Akty prawne Nr 4/2005 Zbiór aktów prawnych 4/2005 Maciej Orzechowski 2006-10-10
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-10-06
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-10-06
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-10-06
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-10-06
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-09-29
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki PROREKTOR ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. Andrzej Koncicki Maciej Orzechowski 2006-09-25
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Andrzej Koncicki PROREKTOR ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. Andrzej Koncicki Maciej Orzechowski 2006-09-25
PROREKTOR ds. KADR prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. kadr prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Maciej Orzechowski 2006-09-25
PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski Maciej Orzechowski 2006-09-25
Nowy Statut Nowy statut Daniel ?ukowski 2006-09-25
Statut Uczelni Statut Uczelni Daniel ?ukowski 2006-09-25
Statut statut Daniel ?ukowski 2006-09-25
Regulamin pomocy materialnej Regulamin pomocy materialnej Daniel ?ukowski 2006-09-25
Regulamin pomocy materialnej Regulamin pomocy materialnej Daniel ?ukowski 2006-09-25
Regulamin pomocy materialnej Regulamin pomocy materialnej Daniel ?ukowski 2006-09-25
Regulamin pomocy materialnej Regulamin pomocy materialnej Daniel ?ukowski 2006-09-25
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Daniel ?ukowski 2006-09-11
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 zzz.uwm.edu.pl 2006-09-04
Nowy Statut Nowy statut Maciej Orzechowski 2006-08-28
dodatkowa rekrutacja Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-08-09
Dodatkowa rekrutacja Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-08-09
Punkty kasowe Punkty kasowe Maciej Orzechowski 2006-08-02
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H Daniel ?ukowski 2006-07-18
Internetowa Telewizja UWM Dodano nowy dzia? Daniel ?ukowski 2006-07-18
Internetowa Telewizja UWM Dodano nowy dzia? Daniel ?ukowski 2006-07-14
Internetowa Telewizja UWM Usuni?to dzia? Daniel ?ukowski 2006-07-14
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Daniel ?ukowski 2006-07-11
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Daniel ?ukowski 2006-07-11
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Daniel ?ukowski 2006-07-11
Nowy Statut Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-07-06
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-07-06
Sprawozdania finansowe Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-07-04
Uchwa?a 56 Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-07-04
Bilans jednostek Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-07-04
Bilans jednostek Bilans jednostek Daniel ?ukowski 2006-07-04
Bilans jednostek Bilans jednostek Daniel ?ukowski 2006-07-04
Rachunek zysków i strat Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-07-04
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Daniel ?ukowski 2006-07-04
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Daniel ?ukowski 2006-07-04
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Daniel ?ukowski 2006-07-04
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-07-04
Rachunek przep?ywów pieni??nych Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-07-04
G?ówny Urz?d Statystyczny Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-07-04
Zestawienie zmian w kapitale w?asnym Zestawienie zmian w kapitale w?asnym Daniel ?ukowski 2006-07-04
Rachunek przep?ywów pieni??nych Rachunek przep?ywów pieni??nych Daniel ?ukowski 2006-07-04
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Daniel ?ukowski 2006-07-04
Uchwa?y Senatu 2006 Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-06-19
Uchwa?y Senatu 2006 (78+) Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-06-19
Uchwa?y Senatu 2006 Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-06-19
Uchwa?y Senatu 2006 (78+) Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-06-19
Uchwa?y Senatu 2006 (75+) Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-06-19
Uchwa?y Senatu 2006 (1-74) Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-06-19
Studia stacjonarne 2007/2008 Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-06-16
Studia niestacjonarne 2007/2008 Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-06-16
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-06-16
Studia doktoranckie 2007/2008 Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-06-16
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego Maciej Orzechowski 2006-06-16
Studia stacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-06-16
Studia niestacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-06-16
Studia stacjonarne 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-06-16
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 2007/2008 Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego Maciej Orzechowski 2006-06-16
Studia doktoranckie 2007/2008 OFERTA KSZTA?CENIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 Maciej Orzechowski 2006-06-16
Uchwa?y Senatu 2006 Uchwa?y Senatu 2006 Daniel ?ukowski 2006-06-16
Uchwa?y Senatu 2006 Uchwa?y Senatu 2006 Daniel ?ukowski 2006-06-16
Decyzje rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Daniel ?ukowski 2006-06-16
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-06-13
REGULAMIN STUDIÓW REGULAMIN STUDIÓW Maciej Orzechowski 2006-06-13
R E G U L A M I N S T U D I Ó W P O D Y P L O M O W Y C H Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-06-13
Studia stacjonarne Studia stacjonarne Maciej Orzechowski 2006-06-13
Studia stacjonarne Studia stacjonarne Maciej Orzechowski 2006-06-13
Studia stacjonarne Studia stacjonarne Maciej Orzechowski 2006-06-13
Studia stacjonarne Studia stacjonarne Maciej Orzechowski 2006-06-13
Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne Maciej Orzechowski 2006-06-13
Dokumenty Dokumenty Daniel ?ukowski 2006-06-13
Studia podyplomowe Studia podyplomowe Daniel ?ukowski 2006-06-13
Punkty kasowe Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-06-13
Dokumenty Dokumenty Maciej Orzechowski 2006-06-12
Akty prawne Poprawiono dzia? Maciej Orzechowski 2006-06-09
Uchwa?y Senatu 2006 Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-06-09
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-06-09
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-06-09
Decyzje rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-06-09
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-06-09
REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH REGULAMIN MIESZKA?CÓW DOMÓW STUDENCKICH Daniel ?ukowski 2006-06-09
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Daniel ?ukowski 2006-06-09
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) Daniel ?ukowski 2006-06-01
Regulamin pomocy materialnej Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-06-01
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) Maciej Orzechowski 2006-06-01
Akty normatywne Poprawiono dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-31
Akty prawne Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-31
Rekrutacja Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-31
Studia stacjonarne Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia stacjonarne Studia stacjonarne Daniel ?ukowski 2006-05-31
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-05-31
Numery telefonów pod którymi mo?na uzyska? informacje o rekrutacji na studia Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-05-31
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-05-31
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-05-31
Dokumenty Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia podyplomowe Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-05-31
Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) Daniel ?ukowski 2006-05-31
Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu Konta i numery rachunków bankowych Uniwersytetu Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia stacjonarne Studia stacjonarne Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia stacjonarne Studia stacjonarne Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia niestacjonarne Studia niestacjonarne Daniel ?ukowski 2006-05-31
Dokumenty Dokumenty Daniel ?ukowski 2006-05-31
Dokumenty Dokumenty Daniel ?ukowski 2006-05-31
Dokumenty Dokumenty Daniel ?ukowski 2006-05-31
Dokumenty Dokumenty Daniel ?ukowski 2006-05-31
Dokumenty Dokumenty Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia podyplomowe Studia podyplomowe Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia podyplomowe Studia podyplomowe Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia podyplomowe Studia podyplomowe Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia doktoranckie Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-05-31
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI Dodano now? stron? Maciej Orzechowski 2006-05-31
Studia doktoranckie Studia doktoranckie Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia doktoranckie Studia doktoranckie Daniel ?ukowski 2006-05-31
Studia na odleg?o?? Dodano now? stron? Daniel ?ukowski 2006-05-31
zamówienia publiczne Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-31
KODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-31
Studia na odleg?o?? Studia na odleg?o?? Daniel ?ukowski 2006-05-31
zamówienia publiczne Poprawiono dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-31
KODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Poprawiono dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-31
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia Maciej Orzechowski 2006-05-30
Biuro Rektora Biuro Rektora Maciej Orzechowski 2006-05-30
Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej Zespó? Audytu Wewn?trznego i Kontroli Finansowej Maciej Orzechowski 2006-05-30
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? Biuro Wspó?pracy z Zagranic? Maciej Orzechowski 2006-05-30
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych Biuro Kadr i Spraw Socjalnych Maciej Orzechowski 2006-05-30
Dzia? Planowania i Organizacji Dzia? Planowania i Organizacji Maciej Orzechowski 2006-05-30
Kwestura Kwestura Maciej Orzechowski 2006-05-30
Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych Maciej Orzechowski 2006-05-30
Dzia? Planowania i Organizacji Dzia? Planowania i Organizacji Maciej Orzechowski 2006-05-30
Centrum Informatyczne Centrum Informatyczne Maciej Orzechowski 2006-05-30
Centrum Obs?ugi Technicznej Centrum Obs?ugi Technicznej Maciej Orzechowski 2006-05-30
Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia Maciej Orzechowski 2006-05-30
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni Maciej Orzechowski 2006-05-30
Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni Maciej Orzechowski 2006-05-30
Dzia? Zaopatrzenia i Transportu Dzia? Zaopatrzenia i Transportu Maciej Orzechowski 2006-05-30
Zespó? ds. ppo?. Zespó? ds. ppo?. Maciej Orzechowski 2006-05-30
Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych Maciej Orzechowski 2006-05-30
Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej Maciej Orzechowski 2006-05-30
Zak?ad Poligrafii Zak?ad Poligrafii Maciej Orzechowski 2006-05-30
Sekcja Inwentaryzacji Sekcja Inwentaryzacji Maciej Orzechowski 2006-05-30
Dzia? BHP Dzia? BHP Maciej Orzechowski 2006-05-30
Archiwum Archiwum Maciej Orzechowski 2006-05-30
O?rodek Kultury Studenckiej O?rodek Kultury Studenckiej Maciej Orzechowski 2006-05-30
XII Liceum Akademickie XII Liceum Akademickie Maciej Orzechowski 2006-05-30
Biblioteka G?ówna Biblioteka G?ówna Maciej Orzechowski 2006-05-29
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Maciej Orzechowski 2006-05-29
Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Maciej Orzechowski 2006-05-29
Centrum Studiów Ba?tyckich Centrum Studiów Ba?tyckich Maciej Orzechowski 2006-05-29
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Maciej Orzechowski 2006-05-29
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Maciej Orzechowski 2006-05-29
Katedra UNESCO Katedra UNESCO Maciej Orzechowski 2006-05-29
Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie Maciej Orzechowski 2006-05-29
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Maciej Orzechowski 2006-05-29
Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Maciej Orzechowski 2006-05-29
Regionalne Centrum Informatyczne Regionalne Centrum Informatyczne Maciej Orzechowski 2006-05-29
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach Maciej Orzechowski 2006-05-29
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach Maciej Orzechowski 2006-05-29
Wydawnictwo Uniwersytetu Wydawnictwo Uniwersytetu Maciej Orzechowski 2006-05-29
Akademickie Centrum Mediów Akademickie Centrum Mediów Maciej Orzechowski 2006-05-29
Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego Maciej Orzechowski 2006-05-29
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Maciej Orzechowski 2006-05-25
Studium J?zyków Obcych Studium J?zyków Obcych Maciej Orzechowski 2006-05-25
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Biologii Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Nauk Technicznych Nauk Technicznych Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Teologii Wydzia? Teologii Daniel ?ukowski 2006-05-22
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-05-22
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2006-05-18
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Maciej Orzechowski 2006-05-18
PROREKTOR ds. PROMOCJI UCZELNI prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk PROREKTOR ds. PROMOCJI UCZELNI prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk Maciej Orzechowski 2006-05-18
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Maciej Orzechowski 2006-05-18
PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski Maciej Orzechowski 2006-05-18
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM Maciej Orzechowski 2006-05-18
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha Kanclerz dr in?. Aleksander Socha Maciej Orzechowski 2006-05-18
administracja Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-18
administracja Usuni?to dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-18
Administracja Informacja o administracji UWM Maciej Orzechowski 2006-05-18
pozosta?e jednostki Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-05-18
Jednostki ogólnouczelniane Jednostki ogólnouczelniane Maciej Orzechowski 2006-05-18
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Biologii Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Matematyki i Informatyki Wydzia? Matematyki i Informatyki Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Nauk Technicznych Nauk Technicznych Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Daniel ?ukowski 2006-05-08
Akty prawne Nr 4/2005 Zbiór aktów prawnych 4/2005 Maciej Orzechowski 2006-05-08
Uchwa?y Senatu 2006 Uchwa?y Senatu 2006 Maciej Orzechowski 2006-05-08
Decyzje rektora 2006 Decyzje rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-05-08
Zarz?dzenia Rektora 2006 Zarz?dzenia Rektora 2006 Maciej Orzechowski 2006-05-08
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Teologii Wydzia? Teologii Daniel ?ukowski 2006-05-08
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Daniel ?ukowski 2006-05-08
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? BWZ UWM Maciej Orzechowski 2006-04-20
SENAT AKADEMICKI Cz?onkowie Senatu Maciej Orzechowski 2006-04-20
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Maciej Orzechowski 2006-04-20
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-04-20
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-04-20
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? BWZ UWM Maciej Orzechowski 2006-04-20
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? BWZ UWM Maciej Orzechowski 2006-04-20
regulaminy Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2006-04-20
Regulamin Senatu Regulamin Senatu Maciej Orzechowski 2006-04-20
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ Maciej Orzechowski 2006-04-20
regulaminy regulaminy Maciej Orzechowski 2006-04-20
Statut statut Daniel ?ukowski 2006-04-20
Statut statut Daniel ?ukowski 2006-04-20
Statut statut Daniel ?ukowski 2006-04-20
Statut statut Daniel ?ukowski 2006-04-20
Statut statut Daniel ?ukowski 2006-04-20
Statut statut Daniel ?ukowski 2006-04-20
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? BWZ UWM Maciej Orzechowski 2006-04-14
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? BWZ UWM Maciej Orzechowski 2006-04-14
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa Maciej Orzechowski 2006-04-13
Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa Maciej Orzechowski 2006-04-13
Obiekty UWM w Olsztynie Obiekty UWM w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-04-13
Obiekty UWM w Olsztynie Obiekty UWM w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-04-13
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej Maciej Orzechowski 2006-04-13
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej Maciej Orzechowski 2006-04-13
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej Maciej Orzechowski 2006-04-13
Obiekty UWM w Olsztynie Obiekty UWM w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-04-13
Obiekty UWM w Olsztynie Obiekty UWM w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-03-03
Struktura w?asno?ciowa maj?tek Maciej Orzechowski 2006-03-03
nieruchomo?ci nieruchomo?ci Maciej Orzechowski 2006-03-03
nieruchomo?ci nieruchomo?ci Maciej Orzechowski 2006-03-03
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Maciej Orzechowski 2006-03-02
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Maciej Orzechowski 2006-02-24
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Maciej Orzechowski 2006-02-24
Wydzia? Matematyki i Informatyki Wydzia? Matematyki i Informatyki Maciej Orzechowski 2006-02-24
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Maciej Orzechowski 2006-02-24
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Maciej Orzechowski 2006-02-24
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI Maciej Orzechowski 2006-02-24
Wydzia? Nauk Technicznych Nauk Technicznych Maciej Orzechowski 2006-02-24
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Maciej Orzechowski 2006-02-24
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Maciej Orzechowski 2006-02-24
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Maciej Orzechowski 2006-02-24
Wydzia? Teologii Wydzia? Teologii Maciej Orzechowski 2006-02-24
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? BWZ UWM Daniel ?ukowski 2006-02-21
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-02-21
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-02-21
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-02-21
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-02-21
Wydzia? Biologii Daniel ?ukowski 2006-02-21
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI Maciej Orzechowski 2006-02-13
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Maciej Orzechowski 2006-02-13
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Maciej Orzechowski 2006-02-13
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Maciej Orzechowski 2006-02-13
Wydzia? Teologii Wydzia? Teologii Maciej Orzechowski 2006-02-13
Wydzia? Nauk Technicznych Nauk Technicznych Maciej Orzechowski 2006-02-13
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Maciej Orzechowski 2006-02-13
Poprawiono dzia? Daniel ?ukowski 2006-02-13
Poprawiono dzia? Daniel ?ukowski 2006-02-13
Poprawiono dzia? Daniel ?ukowski 2006-02-13
Poprawiono dzia? Maciej Orzechowski 2006-02-13
KOMISJE SENACKIE KOMISJE SENACKIE Daniel ?ukowski 2006-02-13
Administracja Informacja o administracji UWM Daniel ?ukowski 2006-02-13
Jednostki ogólnouczelniane Jednostki ogólnouczelniane Daniel ?ukowski 2006-02-13
Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Ustawa powo?uj?ca Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-02-13
Jednostki ogólnouczelniane Jednostki ogólnouczelniane Daniel ?ukowski 2006-02-13
Statut statut Maciej Orzechowski 2006-02-13
Biuro wspó?pracy z zagranic? BWZ UWM Daniel ?ukowski 2006-02-13
Biuro wspó?pracy z zagranic? BWZ UWM Daniel ?ukowski 2006-02-13
Wspó?praca mi?dzynarodowa i regionalna BWZ UWM Daniel ?ukowski 2006-02-13
regulaminy regulaminy Maciej Orzechowski 2006-02-13
Wspó?praca mi?dzynarodowa i regionalna BWZ UWM Daniel ?ukowski 2006-02-13
Wspó?praca mi?dzynarodowa i regionalna BWZ UWM Daniel ?ukowski 2006-02-13
Wspó?praca mi?dzynarodowa i regionalna BWZ UWM Daniel ?ukowski 2006-02-13
Biuro Wspó?pracy z Zagranic? BWZ UWM Daniel ?ukowski 2006-02-13
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-02-10
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-02-10
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-02-10
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-02-10
Biuro wspó?pracy z zagranic? BWZ UWMddd Maciej Orzechowski 2006-02-10
Biuro wspó?pracy z zagranic? BWZ UWM Maciej Orzechowski 2006-02-10
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-02-10
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Maciej Orzechowski 2006-02-10
Wydzia? Biologii Maciej Orzechowski 2006-02-10
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Maciej Orzechowski 2006-02-10
Wydzia? Matematyki i Informatyki Wydzia? Matematyki i Informatyki Maciej Orzechowski 2006-02-10
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Maciej Orzechowski 2006-02-10
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Maciej Orzechowski 2006-02-10
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-02-07
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Biologii Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Matematyki i Informatyki Wydzia? Matematyki i Informatyki Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Daniel ?ukowski 2006-01-25
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Nauk Technicznych Nauk Technicznych Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Wydzia? Nauki o ?ywno?ci Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Daniel ?ukowski 2006-01-25
Wydzia? Teologii Wydzia? Teologii Daniel ?ukowski 2006-01-25
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2006-01-24
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2006-01-24
Administracja Informacja o administracji UWM Maciej Orzechowski 2006-01-24
Jednostki mi?dzywydzia?owe Jednostki mi?dzywydzia?owe Maciej Orzechowski 2006-01-24
Jednostki ogólnouczelniane Jednostki ogólnouczelniane Maciej Orzechowski 2006-01-24
Jednostki ogólnouczelniane Jednostki ogólnouczelniane Maciej Orzechowski 2006-01-24
Jednostki ogólnouczelniane Jednostki ogólnouczelniane Maciej Orzechowski 2006-01-24
Jednostki ?rodowiskowe Jednostki ?rodowiskowe Maciej Orzechowski 2006-01-24
Jednostki ?rodowiskowe Jednostki ?rodowiskowe Maciej Orzechowski 2006-01-24
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-01-23
Poprawiono dzia? Maciej Orzechowski 2006-01-23
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2006-01-20
Administracja Informacja o administracji UWM Maciej Orzechowski 2006-01-20
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha Dyrektor Administracyjny Dr in?. Aleksander Socha Maciej Orzechowski 2006-01-20
Kanclerz dr in?. Aleksander Socha Kanclerz dr in?. Aleksander Socha Maciej Orzechowski 2006-01-20
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Maciej Orzechowski 2006-01-20
PROREKTOR ds. PROMOCJI UCZELNI prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk PROREKTOR ds. PROMOCJI UCZELNI prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk Maciej Orzechowski 2006-01-20
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Maciej Orzechowski 2006-01-20
PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski Maciej Orzechowski 2006-01-20
PROREKTOR ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM Maciej Orzechowski 2006-01-20
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2006-01-20
Akty prawne Nr 2/2005 Akty prawne Nr 2/2005 Daniel ?ukowski 2005-12-19
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2005-11-30
oferta kszta?cenia Poprawiono dzia? Maciej Orzechowski 2005-08-03
oferta kszta?cenia Poprawiono dzia? Maciej Orzechowski 2005-08-03
Zbiór aktów prawnych Poprawiono dzia? Daniel ?ukowski 2005-07-14
Akty prawne Nr 4/2003 Zbiór aktów prawnych nr 4/2003 Daniel ?ukowski 2005-02-09
Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t Maciej Orzechowski 2005-02-01
Wydzia? Biologii Maciej Orzechowski 2005-02-01
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Maciej Orzechowski 2005-02-01
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Maciej Orzechowski 2005-02-01
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI Maciej Orzechowski 2005-02-01
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Maciej Orzechowski 2005-02-01
Kody finansowe jednostek organizacyjnych Kody finansowe jednostek Maciej Orzechowski 2005-01-27
Kody finansowe jednostek organizacyjnych Kody finansowe jednostek Maciej Orzechowski 2005-01-27
Kody finansowe jednostek organizacyjnych Kody finansowe jednostek Maciej Orzechowski 2005-01-27
Kody finansowe jednostek organizacyjnych Kody finansowe jednostek Maciej Orzechowski 2005-01-27
Akty prawne nr 4/2004 Zbiót aktów prawnych nr 4/2004 Daniel ?ukowski 2005-01-04
Akty prawne nr 3/2004 Zbiór aktów prawnych nr 3/2004 Daniel ?ukowski 2004-12-29
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Maciej Orzechowski 2004-10-15
Akty prawne 1/2003 Daniel ?ukowski 2004-10-11
Akty prawne 1/2003 Akty prawne 1/2003 Daniel ?ukowski 2004-10-11
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI Maciej Orzechowski 2004-10-07
WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI WYDZIA? NAUK SPO?ECZNYCH I SZTUKI Maciej Orzechowski 2004-10-01
Wydzia? Humanistyczny Wydzia? Humanistyczny Daniel ?ukowski 2004-08-10
Wydzia? Matematyki i Informatyki Wydzia? Matematyki i Informatyki Daniel ?ukowski 2004-08-10
WYDZIA? PEDAGOGIKI I WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO WYDZIA? PEDAGOGIKI I WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO Daniel ?ukowski 2004-08-10
Wydzia? Prawa i Administracji Wydzia? Prawa i Administracji Daniel ?ukowski 2004-08-10
Wydzia? Matematyki i Informatyki Wydzia? Matematyki i Informatyki Daniel ?ukowski 2004-06-16
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Daniel ?ukowski 2004-01-14
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Daniel ?ukowski 2004-01-14
PROREKTOR ds. PROMOCJI UCZELNI prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk PROREKTOR ds. PROMOCJI UCZELNI prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk Daniel ?ukowski 2004-01-14
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Daniel ?ukowski 2004-01-14
PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski Daniel ?ukowski 2004-01-14
PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM Daniel ?ukowski 2004-01-14
Dyrektor Administracyjny Dr in?. Aleksander Socha Dyrektor Administracyjny Dr in?. Aleksander Socha Daniel ?ukowski 2004-01-14
Wydzia? Nauk Ekonomicznych Wydzia? Nauk Ekonomicznych Daniel ?ukowski 2004-01-13
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2003-12-08
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2003-12-08
Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Maciej Orzechowski 2003-11-06
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2003-11-06
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Maciej Orzechowski 2003-11-06
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Maciej Orzechowski 2003-11-06
PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski Maciej Orzechowski 2003-11-06
PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM Maciej Orzechowski 2003-11-06
Wniosek Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2003-10-17
Wniosek Usuni?to dzia? Maciej Orzechowski 2003-10-17
Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej Maciej Orzechowski 2003-10-17
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2003-10-16
Administracja Informacja o administracji UWM Maciej Orzechowski 2003-10-15
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2003-10-15
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2003-10-15
Administracja Informacja o administracji UWM Maciej Orzechowski 2003-10-09
Administracja Informacja o administracji UWM Maciej Orzechowski 2003-10-09
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2003-09-29
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2003-09-29
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2003-09-29
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2003-09-29
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2003-09-29
REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki REKTOR prof. dr hab. Ryszard Górecki Maciej Orzechowski 2003-09-24
I ZAST?PCA REKTORA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Maciej Orzechowski 2003-09-24
PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz PROREKTOR ds. KSZTA?CENIA prof. dr hab. Józef Górniewicz Maciej Orzechowski 2003-09-24
PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Gabriel Fordo?ski Maciej Orzechowski 2003-09-24
PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski Maciej Orzechowski 2003-09-24
PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓ?PRACY REGIONALNEJ prof. dr hab. Jan Jankowski Maciej Orzechowski 2003-09-24
PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM PROREKTOR ds. studenckich dr hab. Janusz Piechocki prof UWM Maciej Orzechowski 2003-09-24
PROREKTOR ds. PROMOCJI UCZELNI prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk PROREKTOR ds. PROMOCJI UCZELNI prof. dr hab. Stanis?aw Achremczyk Maciej Orzechowski 2003-09-24
Akty prawne Nr 3/2002 Akty prawne 3.2002 lipiec-wrzesie? 2002 Maciej Orzechowski 2003-09-24
Akty prawne Nr 2/2003 Akty prawne Nr 2/2003 Maciej Orzechowski 2003-09-24
Akty prawne Nr 2/2003 Akty prawne Nr 2/2003 Maciej Orzechowski 2003-09-24
Akty prawne Nr 2/2003 Akty prawne Nr 2/2003 Maciej Orzechowski 2003-09-24
INFORMACJA O UNIWERSYTECIE Krótka informacja o Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Maciej Orzechowski 2003-09-05
Akty prawne Nr 3 Akty prawne 3.2001 lipiec-wrzesie? 2001 r. Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 8 Akty prawne 4.4a.2002 pa?dziernik - grudzie? 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne 4.2002 Akty prawne 4.2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 1/2002 Akty prawne 1.2002 stycze?-marzec 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 2/2002 Akty prawne 2.2002 kwiecie?-czerwiec 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 3/2002 Akty prawne 3.2002 lipiec-wrzesie? 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 4/2002 Akty prawne 4.4a.2002 pa?dziernik - grudzie? 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 3/2001 Akty prawne 3.2001 lipiec-wrzesie? 2001 r. Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 2/2001 Akty prawne 2.2001 kwiecie?-czerwiec 2001 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 2/2001 Akty prawne 2.2001 kwiecie?-czerwiec 2001 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 1/2001 Akty prawne zbiorówka Daniel ?ukowski 2003-07-10
Zbiór aktów prawnych Dodano nowy dzia? Daniel ?ukowski 2003-07-10
Zbiór aktów prawnych Poprawiono dzia? Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 1/2002 Akty prawne 1.2002 stycze?-marzec 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 2/2002 Akty prawne 2.2002 kwiecie?-czerwiec 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 3/2002 Akty prawne 3.2002 lipiec-wrzesie? 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 4/2002 Akty prawne 4.4a.2002 pa?dziernik - grudzie? 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 3/2001 Akty prawne 3.2001 lipiec-wrzesie? 2001 r. Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 2/2001 Akty prawne 2.2001 kwiecie?-czerwiec 2001 Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne Nr 1/2001 Akty prawne zbiorówka Daniel ?ukowski 2003-07-10
Zbiór aktów prawnych Poprawiono dzia? Daniel ?ukowski 2003-07-10
Akty prawne 3.2002 Akty prawne 3.2002 Daniel ?ukowski 2003-07-07
Akty prawne 3.2002 Akty prawne 3.2002 Daniel ?ukowski 2003-07-07
Akty prawne 2.2001 Akty prawne 2.2001 Daniel ?ukowski 2003-07-07
Akty prawne Nr 1 Akty prawne Nr 1 stycze?-marzec 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-07
Akty prawne Nr 2 Akty prawne 2.2001 kwiecie?-czerwiec 2001 Daniel ?ukowski 2003-07-07
Akty prawne Nr 6 Akty prawne 2.2002 kwiecie?-czerwiec 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-07
Akty prawne Nr 1 Akty prawne 1.2002 stycze?-marzec 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-07
Akty prawne Nr 7 Akty prawne 3.2002 lipiec-wrzesie? 2002 Daniel ?ukowski 2003-07-07
Akty prawne 1.2002 Akty prawne 1.2002 Daniel ?ukowski 2003-07-03
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM Dodano nowy dzia? Maciej Orzechowski 2003-07-03
Rejestr zmian w serwisie BIP UWM Lista zmian w serwisie BIP UWM Maciej Orzechowski 2003-07-03Ta strona by?a odwiedzana 2853 razy (w tym z UWM 684 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-03
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa